Post date: 19/02/2024

Font size : A- A A+

Secretary and Deputies Secretary of the 17th Party Committee of Quang Binh Province (2020-2025 term)

SECRETARY AND DEPUTIES SECRETARY OF THE 17TH QUANG BINH PROVINCIAL PARTY COMMITTEE
(2020-2025 term)

đ/c Vũ Đại Thắng

Secretary
Mr. Vu Dai Thang

đ/c Trần Hải Châu

đ/c Trần Thắng

Standing Secretary
Mr. Tran Hai Chau

Deputy Secretary
Mr. Tran Thang

   
   
   

MEMBER OF STANDING COMMITTEE OF QUANG BINH PROVINCIAL PARTY COMMITTEE
(2020-2025 term)

Mr. Le Van Bao

Mr. Nguyen Luong Binh

Mr. Cao Van Dinh

Ms. Pham Thi Han

Đ/c Nguyễn Hữu Hợp

Mr. Nguyen Cong Huan

Mr. Tran Vu Khiem

Mr. Doan Ngoc Lam

Mr. Nguyen Huu Hop

Mr. Truong An Ninh

Mr. Tran Phong

Mr. Phan Manh Hung

Mr. Doan Sinh Hoa

More